Về mình

Về mình
Mình là một nhà thiết kế tự học. Mình bắt đầu làm thiết kế từ năm 2014 trong khi đang theo học ngành kĩ thuật phần mềm ở Đại học FPT. Sau đó, khi tốt nghiệp, mình đã cố gắng tích luỹ thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong ngành thiết kế phần mềm để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Hiện tại mình đang làm Product Designer tại Sponsee - công ty chuyên cung cấp đa dạng các dịch vụ thông qua nền tảng Web3/Blockchain

Nhiều thứ hơn về mình tại đây: port.marcushoang.com