Hãy bắt đầu thiết kế với một "rationale"

Hãy bắt đầu thiết kế với một "rationale"
Photo by Arnold Antoo / Unsplash

Một trường hợp lỗi mà khá nhiều Junior designer thường mắc phải khi làm giao diện, đó chính là vẽ ra rồi nhưng không biết tại sao mình lại làm như thế. Việc này sẽ dẫn đến khi thiết kế các bạn đến vòng review thì sẽ có nhiều khả năng không vượt qua được và phải thay đổi theo ý kiến của người review. Nhiều lần như thế, bạn sẽ gặp những ức chế tích tụ và từ đó kéo tụt động lực làm việc, sáng tạo của mình.

Vậy thì nguyên nhân do đâu?

Nguyên nhân là do không có "lý do" ( hay rationale)

"Rationale" theo định nghĩa tiếng Anh, gần nghĩa với "cause", là khởi nguồn của một hành động, ở đây là hành động thiết kế của bạn.

Rất nhiều bạn khi được hỏi: "tại sao em làm cái này?", thì thường ấp úng rồi lấy ví dụ một số bên khác đã làm như thế, nên bạn làm theo. Điều đó đánh giá được rằng bạn chưa có nền tảng vững cho thiết kế của mình trước khi đem ra để review. Một nền tảng vững là khi bạn nói được lý do cho thiết kế của mình. Ví dụ: Tôi làm như thế này do khảo sát cho thấy người dùng có xu hướng tương tác theo hướng này, hay, Tôi chọn thiết kế với font chữ to hơn vì người dùng mục tiêu của tôi là những người lớn tuổi...

Ở một lĩnh vực như thiết kế giao diện (UI), thì gần như không có gì có thể đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn, chỉ có thể là phù hợp với đa số người dùng mà thôi.

Tựu chung lại, chỉ cần một chút chậm lại trước khi bắt tay vào thiết kế, đặt những câu hỏi cho mình.

Một số mẫu câu thường dùng:

  • Tại sao tôi lại làm như thế này?
  • Nếu làm khác đi thì có được không?
  • Người dùng mục tiêu của tôi liệu có thể tương tác tốt với thiết kế này hay không?

Bạn hãy cố gắng thực hành từng chút một, cho đến khi mọi thiết kế bạn đưa ra bạn đều có “rationale” cho nó, như thế là bạn đã thành công rồi.