Rất nhiều người quên điều này khi làm freelance

Điều quan trọng mà khá nhiều designer hay bỏ quên khi tính giờ, đó chính là chúng ta chỉ tính thời gian làm công việc, ví dụ: design chỉ tính thời gian vẽ xong sản phẩm, copy writer thì chỉ tính thời gian để làm xong bài viết

Rất nhiều người quên điều này khi làm freelance
Photo by Josh Appel / Unsplash

Như chúng ta đã biết, thông thường, một dự án freelance sẽ có thể được trả tiền công bằng 2 kiểu chính, đó là nhận theo dự án (project base)  hoặc làm việc tính giờ (hourly rate).

Với kiểu dự án project base, chúng ta sẽ thường xem xét hết brief, lọc kĩ yêu cầu rồi sau đó tính một mức ước lượng dựa trên hourly rate mà chúng ta tự quy định cho mình. Còn với kiểu dự án làm tính giờ, chúng ta sẽ thường làm xong rồi báo cáo lại số giờ làm việc, sau đó khách hàng sẽ trả tiền cho chúng ta dựa trên số giờ.

Điều quan trọng mà khá nhiều designer hay bỏ quên khi tính giờ, đó chính là chúng ta chỉ tính thời gian làm công việc, ví dụ: design chỉ tính thời gian vẽ xong sản phẩm, copy writer thì chỉ tính thời gian để làm xong bài viết… Chúng ta đã vô tình bỏ quên các mục khác trong bảng thời gian như: trao đổi với khách hàng, họp với các nhóm khác của khách hàng, thời gian nghiên cứu brief, thời gian nghiên cứu sản phẩm… Chính mình cũng là người mắc những lỗi trên trong một thời gian dài, vì ban đầu mình vừa quên mất và cũng có chút ngại ngần sợ khách hàng từ chối trả thêm. Tuy nhiên, sau này thì mình đã đủ tự tin để báo cáo tất cả chi tiết về thời gian làm việc của mình với khách hàng, và đương nhiên họ cũng đồng ý trả cho mình số giờ làm việc đó.

Câu chuyện kinh nghiệm rút ra là, ngay cả khi bạn chat, gọi điện, họp hành với phía khách hàng, thì đó vẫn được tính là thời gian làm việc, và cần được trả tiền. Sự thay đổi về tư duy này hi vọng sẽ giúp bạn tự tin và có thu nhập tốt hơn khi làm freelance nhé. ^^